Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i reklamowych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.

Dofinansowanie sprzętu medycznego z NFZ – stawki, przydatne informacje

W Polsce dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu, każdemu pacjentowi przysługuje refundacja sprzętu rehabilitacyjnego. Jednak w wielu przypadkach ceny specjalistycznych urządzeń przekraczają limit określony przez Ministra Zdrowia. W takiej sytuacji to pacjent musi sam pokryć różnicę w cenie refundacji. Osoby niepełnosprawne mogą również ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszelkie zasady określające jak często można otrzymać sprzęt, wysokość dofinansowania oraz kwestie naprawy są wyjaśnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 roku. Samo pojęcie sprzętu rehabilitacyjnego jest dość szerokie i obejmuje: protezy, ortezy, aparaty słuchowe, gorsety, kule, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, peruki, cewniki, pieluchomajtki.

Istotne zmiany w rozporządzeniu od marca 2018

Na początku roku wprowadzono kilka zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zmieniła się m.in. możliwość skracania okresu użytkowania wózków inwalidzkich, zwiększyła się ilość dofinansowanych środków absorpcyjnych, zwiększono liczbę pieluchomajtek dla chorych do 90 sztuk na miesiąc. Ponadto w wykazie sprzętu pojawiły się wózki elektryczne, wózki stabilizujące głowę i plecy, wózki pionizujące, a także systemy do monitorowania glikemii oraz zbiorniki na insulinę do osobistej pompy.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony i jest przyznawane na podstawie wniosku. Zlecenie na wyroby i sprzęt medyczny wypisuje lekarz, a po otrzymaniu wniosku należy zatwierdzić go w oddziale NFZ. O dofinansowanie ze środkówPaństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) można ubiegać się na: sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, usuwanie barier architektonicznych i w komunikowaniu się.

Natomiast dzieci objęte programem „Za Życiem”, czyli te, które w okresie prenatalnym zachorowały na nieodwracalne choroby, oraz osoby z legitymacją niepełnosprawnych od 1. lipca 2018 roku mają prawo do wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo lekarz wystawiający zlecenie.

PFRON – stawki

Dofinansowanie ze środków programu PFRON jest uzależnione od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej. Średni miesięczny dochód z 3. miesięcy wnioskodawcy, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie przed dniem złożenia wniosku nie może przekraczać: 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowanie do środków pomocniczych do 100% udziału własnego, gdy udział osoby niepełnosprawnej mieści się w limicie ceny ustalonym na podstawie przepisów. Dofinansowanie do 150% sumy kwoty limitu, jeśli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny od 1 stycznia 2015 r. wynosi - do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się stanowi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Program ma na celu wydajniejszy model polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i stanowi uzupełnienie dla powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Powiązane posty:

Zostaw wiadomość

Wszystkie pola są wymagane

Kategorie informacji

Popularne wpisy