KORZYSTANIE Z SERWISU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

Informacje o sprzedającym

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMA 
ul. Staszica 3
63-100 Śrem

Adres sklepu:

ul. Jaśminowa 8, Psarskie
63-100 Śrem


NIP: 785-100-22-44 
Regon: 630555291


Dane kontaktowe:

Tel. 61 281 70 18 - Biuro
lub 692 286 373 - Czapla Marcin
lub 608 580 459 Hoffmann Bartosz
lub 606 315 314 - Wybieralski Mieczysław
lub 602 417 259 - Wybieralska Teresa

email: kontakt@gamareha.pl

Numer konta: 40 2490 0005 0000 4530 2403 7514

Informacje wstępne

Zamówień mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
Każde zamówienie musi być potwierdzone przez osobę obsługującą sklep internetowy PW GAMA

Formy transportu

– Koszty transportu pokrywa zamawiający
– Paczki powyżej 1 kg są realizowane tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
– Paczki o wadze mniejszej niż 1 kg mogą mogą być wysyłane zarówno firmą kurierską DHL, jak i Pocztą Polską.
– Paczki nadane Pocztą Polską są wysyłane tylko piorytetem.
– Usługa transportowa jest realizowana firmą spedycyjną DHL lub Pocztą Polską. W sytuacji, gdy koszty transportu pokrywa firma PW GAMA ma ona prawo do wyboru dowolnego przewoźnika działającego na rynku polskim.
– W przypadku nieobecności odbiorcy kurier lub listonosz pozostawia awizo z informacją o ponownym doręczeniu lub osobistym odbiorze przesyłki. Okres bezpłatnego przechowywania przesyłki awizowanej DHL to 7 dni roboczych, a przesyłki Poczty Polskiej to 14 dni.
– Firma PW GAMA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i trudności wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania firmy DHL, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika.

Warunki dostawy

– Zamówione produkty dostępne w sklepie internetowym zostają wysyłane zgodnie z naszymi stanami magazynowymi .
– Czas dostawy produktów dostępnych na zamówienie jest zależny od czasu uzupełniania stanów magazynowych. Zamawiający jest informowany telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail o czasie dostawy towaru. 
– Zamówienia są wysyłane i dostarczane tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy firmy PW GAMA i firm transportowych.
– W celu realizacji transportu konieczne jest podanie numeru telefonu odbiorcy.
– Firma PW GAMA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczony produkt w przypadku, gdy klient poda nieprawidłowy adres dostawy.
– Jeśli towar w momencie jego odebrania był uszkodzony należy w obecności kuriera lub listonosza spisać protokół oraz uszkodzony towar niezwłocznie wysłać za pośrednictwem DHL lub Poczty Polskiej na adres firmy PW GAMA. W przesyłce winno znajdować się oświadczenie klienta.

Formy płatności

– Przelew (przedpłata) – zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy PW GAMA i zostaną zaksięgowane. Przelew prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz odpowiedniej informacji od pracownika obsługującego sklep. Realizacja zapłaty odbywa się bezpośrednio na konto firmy PW GAMA.
– Przelew internetowy za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub innego dostępnego po złożeniu zamówienia
– Za pobraniem – Całość kwoty należy zapłacić w momencie odbioru przesyłki.
– Gotówka – przy odbiorze własnym w siedzibie firmy PW GAMA Psarskie ul.Jaśminowa 8 63-100 Śrem.

Procedura reklamacji

– Usterki należy reklamować niezwłocznie po ich stwierdzeniu, pod rygorem wygaśnięcia gwarancji.
– Należy skontaktować się z firmą PW GAMA telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail i zgłosić reklamację.
– Produkt należy odpowiednio zapakować i odesłać do naszej firmy. Opakowanie, musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
– Do produktu należy dołączyć dowód zakupu wraz z opisem uszkodzeń i sytuacji,w których dana usterka występuje.
– Reklamacja jest bezzasadna, jeżeli: sprzęt jest sprawny i firma nie wykryła żadnej usterki. Klient pokrywa wtedy opłaty za diagnostykę i koszty przesyłki.
– Naprawy gwarancyjne wykonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu lub od daty uzgodnionej przez Strony.
– Firma PW GAMA nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
– Warunki gwarancji określa producent. W celu informacji prosimy o kontakt z firmą PW GAMA.
– Dostarczony przedmiot musi być czysty, odpowiednio użytkowany i nie posiadać uszkodzeń mechanicznych, aby reklamacja została rozpatrzona.
– W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy PW GAMA właściciel towaru oświadcza, iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nieodebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy PW GAMA.

Procedura zwrotu

– W przypadku, gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy lub reklamację, może to zrobić w jeden z następujących sposobów:
    - przesłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@gamareha.pl;
    - przesłać zgłoszenie na adres ul. Jaśminowa 8, Psarskie 63-100 Śrem
– W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie poniższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.
– W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, umożliwiającym jego dalszą sprzedaż jako "nowy".
– Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kliknij, aby pobrać formularz.
– Do przesyłki muszą być dołączone wszystkie dokumenty, z którymi towar został doręczony (np. paragon, gwarancja itp.).
– Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Kupującego.
– Zwrot gotówki (na konto lub przekazem pocztowym) następuje dopiero po odesłaniu przez Klienta podpisanego dokumentu korekty sprzedaży oraz po otrzymaniu przez naszą firmę produktu. Zwrócona kwota będzie pomniejszona o koszty dostawy.
– Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
– Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać jej usunięcia lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany rzeczy na wolną od wad także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
– Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
– Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera), jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Polityka prywatności

Dostępna pod adresem: https://gamareha.pl/content/15-polityka-prywatnosci